Nhu cầu mua

Lĩnh vực/ Ngành mục tiêu

Nhà phân phối

【Giao dịch số】W80512

Nhà đầu tư
 • Quốc tịch
  Nhật Bản
 • Ngành
  Doanh nghiệp thương mại hóa chất
 • Ghi chú
Yêu cầu đầu tư (Công ty mục tiêu)
 • Quốc gia
  Việt Nam
 • Ngành
  Nhà phân phối
 • Mô tả lĩnh vực kinh doanh
  ・ Công ty tham gia vào việc bán buôn các sản phẩm hóa học như hợp chất nhựa, bentonit, dung môi & nhựa thông và nhựa
  ・ Công ty mục tiêu có thể ở miền Nam hoặc miền Bắc của Việt Nam.
 • Hình thức giao dịch
  Mua không chi phối và Mua chi phối
 • Ghi chú
Trao đổi liên quan đến M&A tại Việt Nam và Châu Á, xin liên lạc theo địa chỉ dưới đây

Xin liên lạc đến số điện thoại

+84-93-678-4369

+84-98-189-5499

+84-98-180-4099

(từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 đến 18:00 hằng ngày)

top