Triết lý kinh doanh

Hoạt động M&A xuyên biên giới của chúng tôi

"Tinh thần kiên định" trong hơn 30 năm

RECOF Corporation có lịch sử hơn 30 năm trong ngành M&A xuyên biên giới. Trong suốt quá trình hoạt động, chúng tôi đã luôn tôn trọng và duy trì “tinh thần của thời điểm thành lập”, với sự chú trọng đến việc chăm sóc “yếu tố con người” trong quá trình thực hiện giao dịch M&A, bên cạnh các khía cạnh chiến lược và tài chính.

"Dịch vụ nhất quán", bất chấp sự "biến đổi" của thị trường M&A

Mặc dù môi trường xung quanh thị trường M&A đã thay đổi đáng kể kể từ khi RECOF Corporation được thành lập, nhưng các dịch vụ chúng tôi cung cấp luôn phù hợp và nhất quán, cống hiến để xây dựng mối quan hệ giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp mục tiêu, giữa người mua và người bán, ngay cả khi điều đó khó khăn và tốn thời gian.

“Hiểu biết về người bán” trước khi đề xuất cho người mua

Trong phần lớn các trường hợp, chúng tôi nỗ lực dành thời gian để tìm hiểu về suy nghĩ của người bán (bao gồm cả lý do bán) trước khi giới thiệu các giao dịch tiềm năng cho người mua. Chúng tôi không chỉ đơn giản là có được thông tin về các giao dịch tiềm năng từ các nhà tư vấn khác và cung cấp cho người mua mà không biết tình hình thực tế và tình trạng của người bán.

"Hoạt động mới của chúng tôi tại Việt Nam và Châu Á"

Nhìn chung, nhà đầu tư Nhật Bản được chào đón từ hầu hết các khu vực trên thế giới, thế nhưng một câu hỏi chúng tôi tự đặt ra rằng quốc gia hoặc khu vực nào sẽ chào đón họ nhiều nhất. Chúng tôi đã kết luận rằng Việt Nam và các nước láng giềng sẽ là câu trả lời vì ý nghĩa chiến lược và triển vọng tương lai cho cả hai bên.

"Những thách thức liên tục" để tạo ra những cầu nối giữa các quốc gia

Thời gian và sự nỗ lực là điều cần thiết cho các giao dịch xuyên biên giới. Tuy nhiên, với cam kết mạnh mẽ và tin tưởng rằng các liên doanh chiến lược thông qua M&A sẽ đóng góp không chỉ cho Nhật Bản và các công ty toàn cầu khác mà còn cho sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và châu Á, chúng tôi sẽ tiếp tục cống hiến để tạo ra ngày càng nhiều cầu nối giữa các quốc gia.

Trao đổi liên quan đến M&A tại Việt Nam và Châu Á, xin liên lạc theo địa chỉ dưới đây

Xin liên lạc đến số điện thoại

+84-93-678-4369

(từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 đến 18:00 hằng ngày)

top