Giới thiệu chung

Thông tin RECOF

Kể từ khi thành lập vào năm 1987, RECOF đã tư vấn
các giao dịch M & A trong nước và xuyên quốc gia đóng góp vào tăng trưởng chiến lược của các khách hàng
với tư cách là doanh nghiệp tiên phong M & A tại Nhật Bản.

Các chuyên gia của chúng tôi có đủ năng lực cung cấp các dịch vụ cho toàn bộ
quá trình giao dịch M & A bắt đầu từ khởi xướng đến khi hoàn tất giao dịch.

RECOF cũng tham gia vào các dự án do chính phủ khởi xướng
liên quan đến M & A nhằm đóng góp vào sự phát triển ngành M & A tại Nhật Bản.

 • Tên công ty
  RECOF Corporation
 • Ngày thành lập
  '10-12-1987
 • Địa chỉ
  Tòa nhà Kojimachi Diamond, 4-1-1 Kojimachi, Quận Chiyoda, Tokyo 102-0083
  Điện thoại: 81-(3)3221-4943
  Fax: 81-(3)3234-3216
 • Lĩnh vực Hoạt động
  Dịch vụ tư vấn M & A tại thị trường nội địa (In-In)
  và thị trường xuyên quốc gia (In-Out / Out-In);
  ・Lập kế hoạch chiến lược
  ・Tìm kiếm khởi xướng thương vụ
  ・Thực hiện thương vụ
 • CEO
  Yoichi Inada
 • Nhân viên
  Khoảng 70 người
 • Công ty liên quan
Trao đổi liên quan đến M&A tại Việt Nam và Châu Á, xin liên lạc theo địa chỉ dưới đây

Xin liên lạc đến số điện thoại

+84-93-678-4369

+84-98-189-5499

+84-98-180-4099

(từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 đến 18:00 hằng ngày)

top