Thông tin về thị trường M&A xuyên quốc gia

Thông tin thị trường
M&A xuyên biên giới

Thông tin cập nhật
 • Ngày 23 tháng 4 năm 2024

  Chúng tôi cập nhật "2. Các giao dịch M&A tại 6 quốc gia lớn trong ASEAN".

 • Ngày 23 tháng 1 năm 2024

  Chúng tôi cập nhật thông tin thị trường M&A năm 2023.

 • Ngày 25 tháng 10 năm 2023

  Chúng tôi cập nhật "2. Các giao dịch M&A tại 6 quốc gia lớn trong ASEAN".

 • Ngày 20 tháng 7 năm 2023

  Chúng tôi cập nhật "2. Các giao dịch M&A tại 6 quốc gia lớn trong ASEAN".

 • Ngày 28 tháng 4 năm 2023

  Chúng tôi cập nhật "2. Các giao dịch M&A tại 6 quốc gia lớn trong ASEAN".

 • Ngày 16 tháng 1 năm 2023

  Chúng tôi cập nhật thông tin thị trường M&A năm 2022.

1. Các giao dịch M&A giữa Nhật Bản và thế giới
(1) Số lượng và giá trị các giao dịch M&A giữa Nhật Bản và từng khu vực trên thế giới trong năm 2023 như sau:

Tổng số thương vụ M&A năm 2023 là 4.015 thương vụ, giảm 6,7% so với năm trước.Mặc dù OUT-IN và IN-IN giảm nhưng IN-OUT lại tăng. Giá trị M&A tổng thể tăng 52,3% so với năm trước, một phần nhờ sự gia tăng của các thương vụ quy mô lớn.Theo thị trường, IN-OUT và IN-IN tăng, trong khi OUT-IN giảm. Giá trị lớn nhất là thương vụ Nippon Steel mua lại US Steel (IN-OUT), với giá mua là 14.324 triệu USD.

日本企業の関係するM&A)

Số lượng các giao dịch M&A “IN-OUT” giữa Nhật Bản và các nước ASEAN ở mức cao và đứng sau số lượng các giao dịch giữa Nhật Bản / Bắc Mỹ và Nhật Bản / Châu Âu.

IN-OUTの地域別状況

Số lượng các giao dịch M&A “IN-OUT” giữa Nhật Bản và các nước ASEAN ở mức cao và đứng sau số lượng các giao dịch giữa Nhật Bản / Bắc Mỹ và Nhật Bản / Châu Âu.

Quốc tịch của người bán trong IN-OUT
(2) Số lượng và giá trị các giao dịch M&A giữa Nhật Bản và từng khu vực trên thế giới trong năm 2024 như sau:

Số lượng giao dịch M&A của các công ty Nhật Bản trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024 là 1.144 giao dịch, tăng 22,4% so với 935 giao dịch trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2023. Giá trị của các giao dịch M&A trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024 là 31.961 triệu USD, tăng 21,1% so với 26.400 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.

Số lượng các giao dịch M&A “IN-OUT” giữa Nhật Bản và các nước ASEAN ở mức cao và đứng sau số lượng các giao dịch giữa Nhật Bản / Bắc Mỹ và Nhật Bản / Châu Âu.

Quốc tịch của người bán trong IN-OUT
2. Giao dịch M&A tại 6 quốc gia lớn trong ASEAN

6 quốc gia lớn bao gồm Singapore, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines vàMalaysia, số lượng và giá trị của các giao dịch M&A như sau.

(1)IN-OUT
IN-OUT IN-OUT
(2)OUT-IN
OUT-IN OUT-IN
 • ◆Nguồn: RECOF DATA Corporation
 • ◆Tỷ giá ngoại tệ: 140 JPY / USD(Xem xét tính liên tục của dữ liệu và sử dụng cùng một tỷ lệ như trước đây.)
Trao đổi liên quan đến M&A tại Việt Nam và Châu Á, xin liên lạc theo địa chỉ dưới đây

Xin liên lạc đến số điện thoại

+84-93-678-4369

(từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 đến 18:00 hằng ngày)

top