Thông tin về thị trường M&A xuyên quốc gia

Thông tin thị trường
M&A xuyên biên giới

Thông tin cập nhật
 • Ngày 14 tháng 1 năm 2022

  Chúng tôi cập nhật thông tin thị trường M&A năm 2021.

 • Ngày 22 tháng 10 năm 2021

  Chúng tôi cập nhật “2. Các giao dịch M&A tại 6 quốc gia lớn trong ASEAN”.

 • Ngày 12 tháng 7 năm 2021

  Chúng tôi cập nhật "2. Các giao dịch M&A tại 6 quốc gia lớn trong ASEAN"

 • Ngày 16 tháng 4 năm 2021

  Chúng tôi cập nhật "(2) Số lượng và giá trị các giao dịch M&A giữa Nhật Bản và từng khu vực trên thế

 • Ngày 3 tháng 2 năm 2021

  Chúng tôi cập nhật thông tin thị trường M&A năm 2020.

 • Ngày 9 tháng 10 năm 2020

  Chúng tôi cập nhật "1. Các giao dịch M&A giữa Nhật Bản vàthế giới" và "2. Các giao dịch M&A tại 6 quốc gia lớn trong ASEAN".

1. Các giao dịch M&A giữa Nhật Bản và thế giới
Số lượng và giá trị các giao dịch M&A giữa Nhật Bản và từng khu vực trên thế giới trong năm 2021 như sau:

Mặc dù số lượng giao dịch M&A tăng trong 8 năm liên tiếp từ 2012 đến 2019, nhưng số lượng các giao dịch M&A trong năm 2020 đã giảm do ảnh hưởng của Covid-19. Vào năm 2021, cả số lượng và giá trị của các giao dịch M&A đã thay thế các kỷ lục cao nhất trong năm 2019: số lượng các giao dịch M&A IN-IN và OUT-IN ghi nhận mức cao lịch sử và giá trị của các giao dịch xuyên biên giới (IN-OUT, OUT-IN) chiếm hơn 80% tổng giá trị. Một số giao dịch lớn như ngân hàng US Bancorp (US) / MUFG Union và Hitachi / GlobalLogic (US) đã làm tăng đáng kể giá trị giao dịch xuyên biên giới.

日本企業の関係するM&A(2019年)

Số lượng các giao dịch M&A “In-Out” giữa Nhật Bản và các nước ASEAN ở mức cao và đứng sau số lượng các giao dịch giữa Nhật Bản / Bắc Mỹ và Nhật Bản / Châu Âu.

In-Outの地域別状況
2. Giao dịch M&A tại 6 quốc gia lớn trong ASEAN

6 quốc gia lớn bao gồm Singapore, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines vàMalaysia, số lượng và giá trị của các giao dịch M&A như sau.

(1)In-Out
In-Out In-Out
(2)Out-In
Out-In Out-In
 • ◆Nguồn: RECOF DATA Corporation
 • ◆Tỷ giá ngoại tệ: 110 JPY / USD
Trao đổi liên quan đến M&A tại Việt Nam và Châu Á, xin liên lạc theo địa chỉ dưới đây

Xin liên lạc đến số điện thoại

+84-93-678-4369

+84-98-189-5499

+84-98-180-4099

(từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 đến 18:00 hằng ngày)

top