Chính sách Trang web

Chính sách Trang web

 • Thương Hiệu

  RECOF sở hữu tất cả các quyền thương hiệu đối với logo, nhãn hiệu và các biểu tượng khác được sử dụng tại trang web này. Không một biểu tượng nào ở đây được sử dụng mà không có sự đồng ý của RECOF để tạo các trang web thể hiện bất kỳ mối quan hệ nào với RECOF hoặc bất kỳ dịch vụ nào của RECOF, hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác có thể vi phạm bản quyền thương hiệu RECOF.

 • Nội dung và Thông tin trong trang web này

  RECOF không bảo đảm, dù rõ ràng hay ngầm định, cho bất kỳ nội dung nào của trang web này, bao gồm tính hợp pháp, tính tuân thủ pháp luật hiện hành hoặc tính triển khai, tính trung thực, sự phù hợp cho những mục đích cụ thể, tính kịp thời, nhất quán, chính xác và hiệu lực của những nội dung đó. RECOF không đảm bảo rằng thông tin trên trang web này hoặc thông tin có thể truy cập thông qua trang web này không bị nhiễm vi-rút máy tính. RECOF sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh cho bất kỳ bên nào do việc sử dụng nội dung của trang web này hoặc những nội dung không có trên trang web này. Các trang web do những bên khác RECOF quản lý có thể được truy cập thông qua các liên kết trong trang web này. RECOF không bảo đảm cho các trang web đó và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các trang web đó. RECOF không đánh giá hoặc bảo đảm cho bất kỳ trang web nào được liên kết đến hoặc từ trang web này mặc dù các liên kết đó thực sự tồn tại.

 • Liên kết

  Những điều sau đây cần phải được tuân thủ khi tạo liên kết đến trang web này.

  • Thông báo cho quản lý quan hệ công chúng của RECOF tại webmaster@recof.co.jp với các thông tin sau:
   • URL của trang web sẽ liên kết đến trang web này;
   • Tên (và tên của người đại diện, nếu người tạo trang web là một tổ chức) và địa chỉ của người tạo ra trang web đó; và
   • Tên, số điện thoại và địa chỉ e-mail của người liên lạc.
  • RECOF có thể từ chối cho phép tạo các liên kết đến trang web này, nếu nội dung của trang web liên kết không phù hợp với các nguyên tắc của RECOF hoặc vì lý do kinh doanh khác.
 • Thay đổi Nội dung, v.v. trong trang web này

  Nội dung và URL trong trang web này có thể được thay đổi hoặc tạm ngưng mà không cần thông báo trước.

 • Luật Điều chỉnh và Xét xử

  Việc sử dụng trang web này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Nhật Bản. Tòa án Tokyo sẽ có thẩm quyền xét xử duy nhất cho phiên sơ thẩm về mọi tranh chấp phát sinh giữa RECOF và bất kỳ người dùng nào liên quan đến việc sử dụng trang web này.

Trao đổi liên quan đến M&A tại Việt Nam và Châu Á, xin liên lạc theo địa chỉ dưới đây

Xin liên lạc đến số điện thoại

+84-93-678-4369

(từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 đến 18:00 hằng ngày)

top