2020.11.30

Ông Masataka "Sam" Yoshida -
Giám đốc Điều hành Cấp cao chia sẻ với Đầu tư Online xu hướng gia tăng M&A và mở rộng hợp tác đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản

Trao đổi liên quan đến M&A tại Việt Nam và Châu Á, xin liên lạc theo địa chỉ dưới đây

Xin liên lạc đến số điện thoại

+84-93-678-4369

(từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 đến 18:00 hằng ngày)

top