2020.01.31

Ông Masataka "Sam" Yoshida -
Giám đốc Điều hành Cấp cao chia sẻ với Việt nam Economic Times sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam

Trao đổi liên quan đến M&A tại Việt Nam và Châu Á, xin liên lạc theo địa chỉ dưới đây

Xin liên lạc đến số điện thoại

+84-93-678-4369

(từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 đến 18:00 hằng ngày)

top