2019.6.27

Ông Masataka "Sam" Yoshida -
Giám đốc Điều hành Cấp cao chia sẻ với Thời báo Kinh tế Sài Gòn những trở ngại chính khi đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài

Trao đổi liên quan đến M&A tại Việt Nam và Châu Á, xin liên lạc theo địa chỉ dưới đây

Xin liên lạc đến số điện thoại

+84-93-678-4369

(từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 đến 18:00 hằng ngày)

top