Thông tin về thị trường M&A xuyên quốc gia

Thông tin thị trường
M&A xuyên biên giới

Thông tin cập nhật
 • Ngày 25 tháng 10 năm 2023

  Chúng tôi cập nhật "2. Các giao dịch M&A tại 6 quốc gia lớn trong ASEAN".

 • Ngày 20 tháng 7 năm 2023

  Chúng tôi cập nhật "2. Các giao dịch M&A tại 6 quốc gia lớn trong ASEAN".

 • Ngày 28 tháng 4 năm 2023

  Chúng tôi cập nhật "2. Các giao dịch M&A tại 6 quốc gia lớn trong ASEAN".

 • Ngày 16 tháng 1 năm 2023

  Chúng tôi cập nhật thông tin thị trường M&A năm 2022.

 • Ngày 6 tháng 10 năm 2022

  Chúng tôi cập nhật "2. Các giao dịch M&A tại 6 quốc gia lớn trong ASEAN".

 • Ngày 19 tháng 7 năm 2022

  Chúng tôi cập nhật "2. Các giao dịch M&A tại 6 quốc gia lớn trong ASEAN".

 • Ngày 25 tháng 4 năm 2022

  Chúng tôi cập nhật "2. Các giao dịch M&A tại 6 quốc gia lớn trong ASEAN".

1. Các giao dịch M&A giữa Nhật Bản và thế giới
(1)Số lượng và giá trị các giao dịch M&A giữa Nhật Bản và từng khu vực trên thế giới trong năm 2022 như sau:

Trong năm 2022, các giao dịch M&A ghi nhận con số kỷ lục. Số các giao dịch M&A IN-IN và OUT-IN ở mỗi thị trường cũng ghi nhận con số cao nhất so với các năm. Tuy vậy về mặt giá trị các giao dịch M&A lại cho thấy sự sụt giảm trong 2 năm qua do ít đi các giao dịch lớn. So với năm trước, số lượng các giao dịch M&A IN-IN trở nên khả quan hơn, tuy nhiên giao dịch M&A xuyên biên giới (gồm IN-OUT và OUT-IN) lại giảm. Giao dịch M&A có giá trị lớn nhất là giao dịch OUT-IN của quỹ đầu tư Mỹ KKR mua lại Công ty Hitachi Transportation System với giá trị giao dịch là 6.1 tỷ Đô-la Mỹ.

日本企業の関係するM&A)

Số lượng các giao dịch M&A “IN-OUT” giữa Nhật Bản và các nước ASEAN ở mức cao và đứng sau số lượng các giao dịch giữa Nhật Bản / Bắc Mỹ và Nhật Bản / Châu Âu.

IN-OUTの地域別状況

Số lượng các giao dịch M&A “IN-OUT” giữa Nhật Bản và các nước ASEAN ở mức cao và đứng sau số lượng các giao dịch giữa Nhật Bản / Bắc Mỹ và Nhật Bản / Châu Âu.

Quốc tịch của người bán trong IN-OUT
(2) Số lượng và giá trị các giao dịch M&A giữa Nhật Bản và từng khu vực trên thế giới trong năm 2023 như sau:

Số lượng giao dịch M&A của các công ty Nhật Bản trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023 là 2.891 giao dịch, giảm 11,8 % so với 3.278 giao dịch trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2022. Giá trị của các giao dịch M&A trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023 là 87.730 triệu USD, tăng 11,4 % so với 78.745 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.

Số lượng các giao dịch M&A “IN-OUT” giữa Nhật Bản và các nước ASEAN ở mức cao và đứng sau số lượng các giao dịch giữa Nhật Bản / Bắc Mỹ và Nhật Bản / Châu Âu.

Quốc tịch của người bán trong IN-OUT
2. Giao dịch M&A tại 6 quốc gia lớn trong ASEAN

6 quốc gia lớn bao gồm Singapore, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines vàMalaysia, số lượng và giá trị của các giao dịch M&A như sau.

(1)IN-OUT
IN-OUT IN-OUT
(2)OUT-IN
OUT-IN OUT-IN
 • ◆Nguồn: RECOF DATA Corporation
 • ◆Tỷ giá ngoại tệ: 110 JPY / USD(Xem xét tính liên tục của dữ liệu và sử dụng cùng một tỷ lệ như trước đây.)
Trao đổi liên quan đến M&A tại Việt Nam và Châu Á, xin liên lạc theo địa chỉ dưới đây

Xin liên lạc đến số điện thoại

+84-93-678-4369

(từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 đến 18:00 hằng ngày)

top