Nhu cầu mua

Lĩnh vực/ Ngành mục tiêu

Nhà sản xuất

【Giao dịch số】W80511

Nhà đầu tư
 • Quốc tịch
  Nhật Bản
 • Ngành
  Hóa chất và hệ thống thông tin Doanh nghiệp Thương mại và Nhà sản xuất
 • Ghi chú
Yêu cầu đầu tư (Công ty mục tiêu)
 • Quốc gia
  Việt Nam hoặc các nước ASEAN khác
 • Ngành
  Nhà sản xuất
 • Mô tả lĩnh vực kinh doanh
  ・ Công ty tham gia sản xuất khuôn nhựa, khuôn mẫu, thực hiện ép khuôn hoặc lắp ráp các sản phẩm đúc nhựa.
  ・ Đặc biệt mong muốn đối với ngành công nghiệp ô tô.
 • Hình thức giao dịch
  Mua chi phối
 • Ghi chú
Trao đổi liên quan đến M&A tại Việt Nam và Châu Á, xin liên lạc theo địa chỉ dưới đây

Xin liên lạc đến số điện thoại

+84-93-678-4369

+84-98-189-5499

+84-98-180-4099

(từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 đến 18:00 hằng ngày)

top